MENATEKET – Mennesker Natur Teknik.

Navnet MENATEKET kommer af ordene Mennesker, Natur og Teknik

Mennesker

Fordi Mennesker er i centrum. Det bevægende, lærende, legende, sansende, nysgerrige og skabende menneske. Mennesker både som individ og i fællesskaber. Stedet understøtter mangfoldighed og gør plads til at alle typer mennesker uanset alder, fysisk og psykisk formåen kan have et sundt og aktivt fritidsliv.

Natur

Afspejler stedets tætte relation med naturen lige uden for og den synergi, der er mellem indendørs aktiviteter og naturen tæt ved idrætscenteret. Dvs skoven bagved, Friluftscenter Katbakken, Nihøjeområdet, Kløverstier i landskabet og Hornum sø.

Teknik

Teknik både som noget praktisk f.eks. en færdighed i sportsudøvelse. Men også som teknologi og teknik i relation til den inspiration mennesker har fra naturen til udvikling og nytænkning. Både som læringsplatform og leg med teknologien for børn og unge i området. Men også som en platform, der kan give grobund for udvikling af nye eksperimenterende idrætsformer, samværsformer og kulturarrangementer.

MENATEKET – et sted med mennesker og fællesskab i centrum

I Øster Hornum arbejder MENATEK projektgruppen på etablering af et fleksibelt multifunktionelt hus i forlængelse af den eksisterende hal. Projektet har mennesker og fællesskab i centrum og skal bla etablere et samlingssted for både lokalsamfundet og mangfoldige brugergrupper.  Der skal skabes gode rammer for mennesker, natur og teknik.

MENATEKET ligger i tæt relation til naturen – det er et sted for mennesker – mennesker i aktivitet og i fællesskaber.  I sin udformning både ude og inde bydes velkommen til alle typer mennesker. Stedets indretning og atmosfære skal understøtte og virke indbydende for de mennesker, der benytter stedet, på en måde, så de føler sig velkommen, får lyst til at bruge faciliteterne og ikke mindst har lyst til at komme igen.