MENATEKET – Mennesker Natur Teknik.

Navnet MENATEKET kommer af ordene Mennesker, Natur og Teknik

Mennesker

Fordi mennesker er i centrum. De bevægende, lærende, legende, sansende, nysgerrige og skabende mennesker. Mennesker både som individ og i fællesskaber. Stedet kommer til at understøtte mangfoldigheden og gør plads til at alle typer mennesker, uanset alder, fysisk og psykisk formåen, kan have et sundt og aktivt fritidsliv.

Natur

Afspejler stedets tætte relation med naturen lige uden for og den synergi, der er mellem indendørs aktiviteter og udendørs aktiviteter tæt ved idrætscenteret. Der er skoven bagved, Friluftscenter Katbakken, Wøldikes æblehave, Bydammene, Nihøjeområdet, Kløverstier i landskabet, Spor i landskabet, Hærvejen og Hornum Sø.

Teknik

Teknik både som noget praktisk f.eks. en færdighed i sportsudøvelse, men også som teknologi og teknik i relation til den inspiration, som mennesker har fra naturen til udvikling og nytænkning. Det bliver en læringsplatform, hvor børn og unge fra området kan lege med teknologien og et sted, der kan give grobund for udvikling af nye eksperimenterende idrætsformer, samværsformer og kulturarrangementer.

MENATEKET – et sted med mennesker og fællesskab i centrum

I Øster Hornum arbejder MeNaTekets projektgruppe på etablering af et fleksibelt multifunktionelt hus i forlængelse af den eksisterende hal. Projektet har mennesker og fællesskab i centrum og skal bl.a. etablere et samlingssted for både lokalsamfundet og mangfoldige brugergrupper. Der bliver skabt gode rammer for mennesker, natur og teknik.

MeNaTeket kommer til at ligge tæt ved naturen og bliver et sted for mennesker i aktivitet både individuelt og i fællesskaber. Stedets indretning og atmosfære bliver inspirerende og skal virke indbydende for de mennesker, der benytter stedet, så de føler sig velkommen, får lyst til at bruge faciliteterne og ikke mindst har lyst til at komme igen.