OM MENATEKET.

Et fleksibelt Multi Aktivitetshus, der giver facilitetsløft til foreningsidrætten og plads til nye fritids- og sportsaktiviteter også de lidt anderledes fritidsaktiviteter end der plejer at være i en traditionel idrætshal.

Et sted for alle typer mennesker, hvor man kan være fysisk aktiv, uanset hvem man er. Med forbedrede forhold for byens samlingssted også for de unge i et dejligt Cafe- og Loungeområde. Et sted med fællesskab og mangfoldighed i centrum.

Et åndehul for befolkningen i Rebild kommune med lækre træningssale og en dejlig varmtvands- og wellness afdeling. Med gode forhold for træning og idræt også for seniorer og de, der har nedsat funktion i bevægeapparatet

Et kæmpe løft til gymnastiksporten i Rebild kommune. Et center for Gymnastik i Rebild kommune.
Et tidssvarende facilitetsløft for både bredde gymnastikken og talent sporten.

MENATEKET kommer til at bestå af nuværende idrætshal og tilbygninger. Det består af en overetage i niveau med nuværende hal – samt en underetage i parterreplan under nytilbygningen. Underetagen kaldes “MENATEKET s Downunder”.

Overetagen af MENATEKET

I niveau med eksisterende idrætshal etableres et nybygget springcenter, en stor multi- og bevægelsessal, omklædningsrum og depotrum. Endvidere nye samlingslokaler, et nyt køkken, Cafe og Loungeområde, så fællesskab og foreningsliv kan få gode vilkår. Ved byggeriet foretages samtidig energioptimering af eksisterende og inddragelse af grøn energi.

MENATEKETs Downunder

Pga niveauforskellen i området opstår ved byggeriet et parterreplan, som kommer til at rumme MENATEKET s “Downunder” som indeholder en dejlig varmtvands- og wellness afdeling, nye og større lokaler til Øster Hornum Fitness, et Sansefitness ( et rum lavet efter snoezelrum tanken), flexible rum til mindre hold og et Makerspace til byens kreative fritidsaktiviteter og fritids science aktiviteter.