OM MENATEKET.

MeNaTeket bliver et fleksibelt multifunktionelt hus, der giver et tiltrængt facilitetsløft til foreningsidrætten og plads til nye fritids- og sportsaktiviteter, men også de lidt anderledes fritidsaktiviteter end dem, der plejer at være i en traditionel idrætshal.

MeNaTeket bliver et sted for alle typer mennesker, hvor man kan være fysisk aktiv, uanset hvem man er. Der kommer forbedrede forhold for byens samlingssted med et dejligt Cafe- og Loungeområde (især for de unge) med fællesskab og mangfoldighed i centrum.

MeNaTeket bliver et åndehul for befolkningen i Rebild Kommune med lækre træningssale og en dejlig varmtvands- og wellness-afdeling. Der kommer gode forhold for træning og idræt, også for seniorer og dem, der har nedsat funktion i bevægeapparatet.

MeNaTeket bliver et center for gymnastik i Rebild Kommune og vil give et kæmpe løft til gymnastiksporten med et tidssvarende facilitetsløft for både bredden og talent-sporten.

 

MeNaTeket kommer til at bestå af nuværende idrætshal og tilbygninger. Det kommer til at bestå af en overetage i niveau med nuværende hal og en underetage, der bliver i niveau med P-pladsen. Underetagen bliver kaldt “Downunder”.

Niveau 1 på MeNaTeket:

Pga. niveauforskellen i området, opstår der en underetage i niveau med P-pladsen og som derfor kommer til at indeholde hovedindgangen, reception og info-center. En elevator kommer til at gøre adgangen til hele centeret brugervenligt for handicappede og gangbesværede. Underetagen kommer til at rumme MeNaTekets “Downunder”, med fleksible rum til MeNaTek Værkstedet efter Makerspace-tanken, hvor brugerne kan være kreative og udøve fritids science-aktiviter.

Niveau 2 på MeNaTeket:

I niveau 2 bliver den eksisterende idrætshal udvidet med en multi- og bevægelseshal, der kommer til at indeholde spring-faciliteterne. Der etableres fitnesslokaler, omklædningsrum, depotplads, nye samlingslokaler, et nyt tekøkken, Café- og Loungeområde, så fællesskab og foreningsliv får gode vilkår. Ved byggeriet bliver der samtidig foretaget en energioptimering af det eksisterende klubhus, der bliver til Fælleshuset, og der bliver inddraget grøn energi bl.a. i form af solceller. I forlængelse af Fælleshuset mod nord bliver der bygget en tilbygning, der kommer til at indeholde en dejlig wellness-afdeling indeholdende bl.a. et varmtvandsbassin med handicap-adgang.

Energioptimering af det gamle klubhus som udgør første fase af projektet = Fælleshuset: Tegninger af rum-fordelingen (plan-tegning) af niveau 2, dvs. stueetagen på Fælleshuset med omklædningsrum, mødelokale, kiosk/café, lift/elevator og midlertidig indgang/foyer:

Niveau 3 på MeNaTeket:

Niveau 3 bliver første sal på Fælleshuset, hvortil der både er trappe og lift/elevator. Her bliver der etableret flere forskellige opholdszoner til møder, afslapning og socialt samvær. Der indrettes et åbent te-køkken, vaske- og tørrerum, bruserum, handicaptoilet, fire værelser med eget toilet og bad, samt et stort lyst lokale til møder eller små træningshold. I byggeperioden bliver dette lokale brugt af Fitness-foreningen.
Energioptimering af det gamle klubhus som udgør første fase af projektet = Fælleshuset: Tegninger af rum-fordelingen (plan-tegning) af niveau 3, dvs. 1. sal på Fælleshuset med udgang til Platformen og Velkomsttrappen op mod Friluftscenter Katbakken: