Nyhedsbreve

Nyhedsbrev Juni 2020
MeNaTek projektet har haft lidt anderledes arbejdsvilkår under Corona.
Ting har taget længere tid og folk har haft travlt på deres hjemmearbejdspladser, med hjemmepasning og hjemmeskole. Men trods dette har projektundergrupperne arbejdet og resultaterne “tikker stille og roligt ind”
Forskellige grupper har arbejdet med forskellige elementer til fondsansøgninger. Bla er der arbejdet med
-bæredygtighed ( det udvidede bæredygtigheds begreb inkl energi og klima)
-at få arkitektur og indretning til at have sammenhæng med MeNaTeket s vision og aktiviteter.
– få de sidste dele af byggeriet beskrevet i forhold til brugernes ønsker og visioner for stedet.
– endvidere arbejder økonomi- og organisations gruppen med at få beskrevet driftsbudgetter mm
Stille og roligt er der lavet masser af benarbejde til fondsansøgningerne.
 
Der opstår stadig i projektprocessen undervejs  nye udfordringer og opgaver, der skal løses. Vi har på så mange måder haft heldet med os ved det, at der i byen og netværket findes så mange kompetente folk. Folk som samtidig har lyst til at give en hånd med, så vores projekt lykkes. Det et fuldstændigt vildt og enestående, hvad en by på Øster Hornum s størrelse kan præstere.
Der er virkeligt noget godt i vente.
“Sammen-får-vi-tingene-til-at-ske”
 
Ud over at få de sidste rum beskrevet, indrettet og tegnet, står vi nu overfor en større opgave, hvor udearealer, adgangsforhold, regnvandsafledning  og p pladser skal beskrives – det kræver de store fonde.
Vi får hjælp udefra til dette og skal netop til at søge Rebild kommune om at frigive midler til denne præproces, som kræver kontrakter osv, fordi der rent juridisk er tale om en rådgivende funktion, som private ikke skal bære.
 
Medlemmer af støtteforeningen opfordres snart til at tilkendegive fortsat støtte til Støtteforeningen MeNaTekets venner ved at forny medlemskabet. Det er en vigtig faktor, når vi skal søge fonde at kunne dokumentere lokalt tilslutning og støtte til projektet.
 
Vi glæder os til at Danmark bliver åbnet mere op, så vi kan lave de events, der har været planlagt til støtte for MeNaTeket og ikke mindst at kunne invitere til infomøde om projektet igen, så I kan se, hvor lækkert det bliver.
 
Med Venlig Hilsen
 
Birgitte Bak-Sørensen
Formand
MeNaTek projektgruppen

Oktober 2019 150 150 Birgitte

Oktober 2019

Kære Alle. 

Vores projekt  i Øster Hornum har netop fået rigtigt meget medvind, da politikerne ved Rebild kommunes budgetforlig har besluttet at allokere et stort tilskud til anlæg af MeNaTeket, således at vi nu er oppe på kommunalt tilskud på i alt 10 mio kr. 

Jeg vil rigtigt gerne dele lidt ud af den glæde, jeg som formand for MeNaTek projektgruppen har ved budgetforliget. Jeg glæder mig meget over, at politikerne i Rebild kommune i den grad har villet vores projekt, som vil komme rigtigt mange borgere i kommunen til gode. Et projekt som går efter at omdanne vores traditionelle idrætshal til et multiaktivitetshus med plads til at alle typer mennesker kan have et aktivt liv. Hvor de traditionelle sportsgrene får forbedret deres vilkår væsentligt, Rebild kommune får et nyt og tidssvarende center for gymnastik og bevægelse, samtidig med at stedet vil give rum til nye aktiviteter og nytænkende aktivitetskombinationer. 

Vi har længe stået klar i arbejdstøjet og kan nu komme i gang med den næste fase af projektet, som indebærer yderligere fundraising og detaljeret arbejde med projektelementerne. 

Der bliver nu kaldt ind til møde i den åbne projektbaggrundsgruppe, hvor vi skal fejre den dejlige oase, vi nu er nået til 😊 

Ørkenvandringen. 

Vores vej frem i projektprocessen har jeg kaldt ørkenvandringen, fordi processen til tider har føltes som en ørkenvandring: 

Man skal ved et stort projekt som MeNaTeket fokusere skarpt på målet ligesom i en ørkenvandring ( at komme igennem til målet) og hele tiden minde sig selv om, at lægger man sig ned i ørkenvandringen, så er man sikker på at dø. I MeNaTek projekt processen/

ørkenvandringen er der dukket små oaser op ind imellem, som har givet ny energi og mod til igen at gå videre. 

Det, der sket nu ved budgetforliget, er af enorm betydning for projektet og er en kæmpe oase i projekt processen. 

Vi går som sagt nu videre med arbejdet i mindre fokusgrupper, som omhandler delelementer af projektet. 

Men først skal vi lige fejre den milepæl, vi har opnået her med ugens gode nyhed 😉

Med Venlig Hilsen

Birgitte Bak-Sørensen
Formand for MeNaTek gruppen
Formand for Øster Hornum Hallen

September 2019 150 150 Birgitte

September 2019

Kære Alle 

Vi er siden maj kommet mange skridt videre i projektprocessen “Ørkenvandringen” hen mod MeNaTeket 😊

Hvorfor “Ørkenvandring”? 

At være i en projektproces til et projekt som MeNaTeket kan sammenlignes med at gå i en ørken. Man er nødt til at holde fokus på målet, at komme igennem og hele tiden gå videre, selv om man bliver udmattet. Hvis man lægger sig ned, så dør man i ørkenen. Hvis vi stopper op og “lægger os ned” bliver der ikke et MeNaTek. Så får børn og unge i idrætsforeningen ikke bedre vilkår til sport og aktive fritidsliv. Voksne, familier og folk med lidt nedsat funktion får ikke forbedret adgang i egen kommune til at kunne være fysisk aktive også i den mørke tid af året. Det er motivationen for at fortsætte, fordi vi vil dette og vi syntes, at det er et rigtigt fedt projekt. 

Det kan godt trække lidt tænder ud ind imellem. Men ligesom i en ørken dukker der oaser op ind imellem, oaser som giver kræfter til at gå videre. Sådan er det for os i projektgruppen og hver gang, der er andre frivillige, der giver en hånd, så giver det benzin til at komme videre mod målet. “Sammen får vi tingene til at ske” er et godt og virkelig sandt motto for projektet. Men også de positive møder med forvaltning og politikere fra kultur og fritid i Rebild gennem det sidste år, har givet lyst til og mod på at arbejde videre. 

Der er sket lidt af hvert siden sidste nyhedsbrev i maj. 

  • Dels er vi nogen, der har holdt møde med KFU politikerne i juni.
  • Der har været afholdt møde med Jutlander bank. 
  • Et par af os har sammen med grafiker Michelle Schultz arbejdet med at få oprettet en facebook side og en kampagne, som vil kickstarte den lokale indsamling. Find facebooksiden Menateket  og følg os der. 
  • Der er lavet en 3D model via arkitektfirmaet og Jon fra GISio er igang med at lave en video, hvor 3D modellen indgår.
  • Vi har fået en opdateret beregning på projektet fra Michael og Steffen Lund, som er grundlag for vores ansøgninger til Rebild kommune og Fonde. 
  • Lokalrådet har bevilget støtte til, at vi kan få hjælp fra et prof. fundraiser firma.
  • I august sendte jeg en ny ansøgning til Rebild kommune om støtte til projektet.
  • Samtidig har Gymnastik bestyrelsen og ØHI formand i august haft møde med KFU og Gymnastik har haft dialog med KFU i forhold til idrætsforeningens behov for ekstra haltimer. 

 Der er mange bidrag og alles bidrag giver skridt og gode fremskridt for vores projekt.

Der var i juni arbejdsmøde i den åbne projekt baggrundsgruppe. 

Vi aftalte bla, at planen skulle være, at gøre fælles indsats her i efteråret med en række  “Vi går til MeNaTek” workshops. Der er i et projekt som MeNaTek-projektet mange både store og små opgaver. Mange vil rigtigt gerne støtte, men i en travl hverdag kan det være svært at finde tid til at give frivillige timer til et projekt, når døgnet kun har 24 timer. Derfor introducerer projektgruppen her i efteråret muligheden for at  “Gå til MeNaTek”, som er workshops i efterårsmånederne, hvor der vil blive arbejdet med konkrete afgrænsede opgaver i mindre grupper. Ideen er, at når man går hjem, er opgaven løst. 

Så man kan bare møde op og hjælpe projektet den eller de timer, man kan overskue at afsætte tid til. Ved at deltage i “Gå til MeNaTek” workshops kan man gi en hånd til projektet, uden at man har bundet sig for mange lange mødeaftener og uoverskuelige opgaver. 

Der vil blive 3 – 4 “Gå til MeNaTek” workshops i efteråret, hvor der er workshops, så man kan tilmelde sig det tidsrum, man kan. Datoer og tilmeldingslink bliver slået op på hjemmesiden www.menateket.dk, Facebook og Øster Hornum Portalen. Der er nogle gode og sjove opgaver, som er ret lige til at gå til, som vi skal have ordnet her i efteråret.

Lige her i skrivende stund har KFU behandlet vores ansøgning om yderligere tilskud fra Rebild kommune til MeNaTeket. D 5/9 havde KFU møde og de indstiller nu til, at MeNaTek projektet får yderligere 7 mio kr 🇩🇰☺️💪
Det skal selvfølgelig gå igennem i ØK og Byråd. Det ved vi selvsagt ikke, om lyder vedtages. Men det gode er, at det ikke er sket tidligere, at KFU samlet har været så positivt indstillet og opbakkende til vores projekt. 
Så det ser vi som meget positivt.

Vi skal huske at fejre alle sejre og markere alle milepæle.
KFU s vedtagelse i går, er for at blive i billedet af “Ørkenvandringen hen mod MeNaTeket”, EN MEGET STOR OASE 😊, som må nydes. Samtidig uden at miste fokus på målet: At vi skal vandre videre mod MeNaTeket

Sidst så sættes forskellige indsamlingskampagner i gang nu i efteråret. Bl.a indsamling via DGI`s gaveindsamling, som sættes i gang medio september. Der bliver omdelt Flyer s om projektet og hvordan man kan støtte. Alle støttebeløb er velkomne og er fradragsberettiget. Man kan også blive aktiv i projektprocessen bla ved at melde sig til “Gå til MeNaTek”, man kan også blive ambassadør for projektet  eller “Penge yngler” Der bliver endv. små events og forskellige andre indsamlings tiltag. Bla vil man kunne møde os ved “Åben By i Øster Hornum” eventet d 21/9 9.00 – 13.00 . Vi opfordrer stadig alle til at blive medlem af støtteforeningen “MeNaTekets Venner”, da jeres støttemedlemskab dokumenterer lokal opbakning og de 100 kr. (og 150 kr for husstande) giver os lidt midler til projektprocessen ( tryk af kampagnemateriale o lign.) Bliv støttemedlem og hør mere om, hvordan du kan støtte ved at skrive til menateket@gmail.com 

Med Venlig Hilsen

Birgitte Bak-Sørensen

PS Del endelig den gode nyhed

Kom og vær med! deltag i “Gå til MeNaTek”  workshops og støt projekt processen.

Maj 2019 150 150 Birgitte

Maj 2019

Vi har her i maj måned kunnet fejre nogle milepæle i MeNaTek projektet.

Vi har lige kunnet fejre, at der nu er lavet sportsgulv i Hallen, så alle brugere af Øster Hornum Hallen fremover forhåbentligt ikke oplever smerter i fødder og knæ pga et hårdt gulv. Vi er stolte over, at den første del af vores projekt nu er realiseret og takker Rebild kommune for bevilgningen på 1 mio kr til gulvet, som nu er taget i brug.

Der var åbent hus d 5/5 for at fejre begivenheden – med Cafe, Lege- og hoppeland, kræmmermarked og tøjbyttemarked. En hyggelig dag hvor mange kiggede forbi.

Der er også en anden stor begivenhed at fejre. Ved budgetforliget i efteråret fik vi af Rebild kommune bevilget penge til vores fase 1 af projektet. Det var en rigtig dejlig nyhed. Som pludselig giver mulighed for at få bygget. Kommunen ville dog lige have alt det juridiske omkring hele projektet  (både fase 1 og fase 2 ) afklaret.

Derfor har vi ikke kunnet komme videre førend denne afklaring var foretaget.  Vores forslag til finansiering af fase 2 krævede en godkendelse fra ministeriet, som vi nu kan fejre, er kommet.

Det er bare så gode nyheder.

Vi skal nu have møde med kommunen om den fremtidige proces.  

Så lige om lidt kan vores fundraising endelig for alvor gå i gang.

Da kommunen ved budgetforliget bestemte, at projektet skal udføres i to faser, arbejder arkitekten på nye tegninger, så en faseopdeling er mulig. Vi regner med at kunne præsentere dem i forbindelse med Sommerfesten i Øster Hornum.

Samtidig med alt dette juridiske har vi arbejdet videre med nogle af fondsansøgninger til forskellige delprojekter. Lige nu er der ved at blive dannet delprojekt-grupper, så vi kan sætte massivt ind på fundraising, så snart vi får grønt lys fra kommunen.

Derfor er der brug for jer alle nu.

Byd endelig ind med både småt og stort – der vil være små opgaver af 1 – 2 timers varighed og lidt større er der også. Jo flere – jo hurtigere kommer vi i mål. Har du lyst til at være med til at bestemme materialer, farver osv så sig endelig til. Der er plads i styregruppen også. Kan du levere boller og kaffe til møder er det også kærkomment. Skriv bare en mail på menateket@gmail.com og meld ind, hvad du kan hjælpe med.

Kom og vær med til at få vores projekt kørt helt i stilling.
“Sammen får vi tingene til at ske”

Med Venlig Hilsen

Birgitte Bak-Sørensen
Formand MeNaTek projektet