Øster Hornum er en by med visioner og ildsjæle-kraft. Etablering af MeNaTeket er et fælles projekt i Øster Hornum med rødder tilbage i byens fællesprojekt fra 2004-08, hvor Friluftscenter Katbakken blev etableret.

Friluftscenter Katbakken blev gennemført af frivillige fra Øster Hornum, dens foreninger, kirken og skolen. Fællesprojektet indeholdt også planer om etableringen af MeNaTeket – en udbygning af Øster Hornum hallen.
Friluftscenter Katbakken åbnede i 2008 og MeNaTek-projektet blev derefter påvirket af finanskrisen. Projektgruppen og halbestyrelsen arbejdede dog videre i perioden efter finanskrisen med modernisering og ombygning af eksisterende hal. Der blev etableret lokaler til Øster Hornum Fitnessforening, “Mødestedet” med Cafèen og Hyggerummet, og der blev foretaget energiforbedringer samt renovering af halgulvet m.m. I landskabet rundt om byen blev Kløverstierne og Spor i Landskabet anlagt, og i området omkring Øster Hornum Børneunivers (skolen med børnehave og SFO) blev ”Frirummet” gennemført af frivillige.

Friluftscenter Katbakken drives af frivillige fra byen. Stedet benyttes på årsbasis af omkring 4000 personer, både private og foreninger. Skoler og institutioner benytter stedet til udendørs undervisning bl.a. i Natur og Teknologi samt Matematik. I bestyrelsen for Friluftcenter Katbakken sidder repræsentanter fra Øster Hornum Hallen, FDF, Øster Hornum Idrætsforening, Øster Hornum Borgerforening og Øster Hornum Kirke/Menighedsråd, der ejer den fredede matrikel: Katbakken.

Det overordnede mål med fællesprojektet Friluftscenter Katbakken og MeNaTeket er at skabe et frilufts- og aktivitetscenter, hvor man tilbyder tidssvarende faciliteter til de traditionelle idrætsformer samt nye faciliteter for bl.a. mennesker med nedsat funktion. Dertil kommer også tilbud om forskellige aktiviteter inden for temaerne mennesker, natur og teknik, så flere brugergrupper vil få mulighed for at være aktive, og herved få forøget trivsel, sundhed, læring og oplevelse. Der bliver plads til alle typer mennesker uanset fysisk og psykisk formåen.
Der er planer om at tilknytte et science-fritidsprojekt til MeNaTeket, som der arbejdes på sideløbende. Det bliver en fritidsaktivitet for børn, unge og familier under navnet “Science i 3 hjørner”. Her kombineres fritidsaktiviteter, som indeholder det at få viden om naturen og naturvidenskab, samt hvordan naturen har inspireret mennesket til teknologisk udvikling, med det at være fysisk aktiv i en foreningsbaseret sammenhæng. Inspiration for projektet kommer fra tidsskriftet “Naturen kom før teknikken” udgivet af Naturhistorisk Museum, Århus. Naturvejleder Ida Marie Jensen har bidraget med ideer til aktiviteter til “Science i 3 hjørner”, der skal have base i MeNaTetek Værkstedet.

Øster Hornum by har gennem årene mange gode erfaringer med projekter, som har skabt liv, væresteder og aktiviteter i byen. Ud over Friluftscenter Katbakken er der etableret lokaliteter som Idrætscenteret, Øster Hornum Hallen, Øster Hornum Børneunivers, Wøldikes æblehave, Frirummet, Øster Hornum Fitness og Kløverstier.
I byen har borgerne fået den erfaring, at “liv skaber mere liv”, og at det er i mødet mellem forskellige mennesker og grupper, at der opstår god synergi og udvikling for lokalsamfundet. Det er dette ”drive” blandt de frivillige i byen, som er basis for projektet, både ved idéudviklingen, opstarten og den fremtidige drift. Projektgruppen bag MeNaTeket har et godt afsæt i alt dette.

Projektgruppen for MeNaTetek består af repræsentanter fra Idrætshallens bestyrelse, Idrætsforeningen, Fitness Foreningen, Friluftscenter Katbakken, Lokalrådet, Borgerforeningen, støtteforeningen MeNaTekets Venner samt frivillige fra byen og lokalområdet.