Øster Hornum er en by med visioner og ildsjæle kraft. Etablering af MENATEKET er et fælles projekt i Øster Hornum med rødder tilbage i byens fællesprojekt fra 2004-08, hvor Friluftscenter Katbakken blev etableret. 

 

“Friluftscenter Katbakken” blev da etableret af frivillige fra byen, byens foreninger, kirke og skole. Fællesprojektet indeholdt også planer om etablering af MENATEKET – en udbygning af Øster Hornum hallen.  

Friluftscenter Katbakken åbnede i 2008 – MENATEK projektet blev derefter påvirket af finanskrisen. Men projektgruppen og Halbestyrelsen arbejdede i perioden efter finanskrisen med modernisering og ombygning af eksisterende hal. Der blev etableret lokaler til Øster Hornum Fitness forening,“Mødestedet” med Cafe og Hyggerummet blev etableret, der blev foretaget energiforbedringer og renovering af halgulvet mm. Endvidere blev i byen etableret Kløverstier og “Frirummet” i området omkring Øster Hornum børneunivers. 

 

Friluftscenter Katbakken er velbesøgt, det drives af frivillige fra byen. Stedet benyttes på årsbasis af omkring 4000 personer både private og foreninger ligesom skoler og institutioner benytter stedet til udendørs undervisning bla i natur og teknikfag samt anvendt matematik. I bestyrelsen for Katbakken sidder repræsentanter fra Øster hornum Hallen, FDF,  Øster Hornum idrætsforening, Øster hornum borgerforening og Øster Hornum Kirke.

 

Det overordnede mål med fællesprojektet Friluftscenter Katbakken og MENATEKET var at skabe et frilufts- og aktivitetscenter, hvor man tilbyder tidssvarende faciliteter til de traditionelle idrætsformer samt nyetablerede faciliteter for bla mennesker med nedsat funktion i form af varmtvandsbassin men også tilbud om forskellige aktiviteter inden for temaerne mennesket, natur og teknik. Således at flere brugergrupper ville få mulighed for at være aktive og herved få forøget trivsel, sundhed, læring og oplevelse. 

Tilknyttet MENATEK projektet er et science fritidsprojekt, der arbejdes på sideløbende. En fritidsaktivitet for børn, unge og familier “Science i 3 hjørner”, hvor man ved fritidsaktiviteter kombinerer det at få viden om naturen, naturvidenskab og hvordan naturen har inspireret mennesker til teknisk og teknologisk udvikling med det at være fysisk aktiv i en forenings baseret sammenhæng. Inspiration for projektet kommer fra tidsskriftet “Naturen kom før teknikken” udgivet af Naturhistorisk museum Århus. Naturvejleder Ida Marie Jensen har bidraget med ideer til aktiviteter i aktivitetscenteret MENATEKET.  “Science i 3 hjørner” skal have base i MENATEKETS Makerspace. 

 

Øster Hornum by har gennem årene mange erfaringer med projekter, som har skabt liv, væresteder og aktiviteter i byen. Ud over Friluftscenter Katbakken er endvidere etableret Idrætscenteret, Øster Hornum Hallen, Øster Hornum Børneunivers, Wøldikes æblehave, Frirummet, Øster Hornum Fitness og Kløverstier. 

I byen har man den erfaring, at “liv skaber mere liv” og at det er i mødet mellem forskellige mennesker og grupper, at der opstår synergi og udvikling for lokalsamfundet. Det er dette drive blandt frivillige i byen, som er basis for projektet både ved ideudvikling, opstart og fremtidig drift. Det er dette afsæt projektgruppen bag MENATEKET har. 

 

Projektgruppen for MENATEKET består af Idrætshallens bestyrelse, repræsentanter fra Idrætsforeningen, Fitness Foreningen, Friluftscenter Katbakken, Lokalråd, Borgerforening samt frivillige fra by og lokalområde. 

 

FORENINGER OG BRUGERE I MENATEKET 

 

Der er en bred vifte af brugergrupper  og foreninger i MENATEKET 

Brugerne spænder fra de helt små i : motorikrum, forældre barn bevægelseshold, babysvømning og småbørnssvømning. 

Til småbørn, skolebørn, teenagere og de unge i : fitness, gymnastikforening, badminton, Inline klubben(rulleskøjteløbere ) og E sports foreningen. 

Samt de voksne og seniorerne i: fitness foreningen, senior gymnastikforeningen Gnisten, indendørs fodbold, badminton, spinningslokalet, bevægelsesrummet, varmtvandsbassin og wellness foreningen. 

Udendørs er der Krocket spillerne, løberne, rulleskøjteklubben, MTB klubben, Friluftscenter Katbakken og alle de,  som benytter Kløverstierne i området. Derudover også de som kommer længere væk fra via cykel- og vandreruter ( Hærvej)