MeNaTeket er multifunktionelt, når det står færdig, får vi et meget fleksibelt hus, der giver

1. Fleksible tidssvarende idræts faciliteter for meget store grupper af  børn, unge og voksne.

Disse får i MeNaTeket mulighed for at deltage i idræts livet uanset alder, fysisk og psykisk formåen. Både i form af formaliseret træning i foreninger og i åben hal regi.

Projektet indeholder som en væsentlig del etablering af et springcenter. Med gulvtrampoliner, springgrave, fast track og bedre forhold for tumbling.

Endvidere en danse- og bevægelses sal med spejle, men også med plads til andre aktiviteter. Som yoga, motorikrum, små børns leg med bold og meget mere. Fleksibilitet og multifunktionalitet i alle rum.

Der er også projekteret med en E sports lounge med let adgang til at kunne være aktiv i idrætsforening, fitness og varmtvandsbassin.

2. Forbedret mulighed for træning i vand i Rebild kommune både i “Åbent bassin træning” og ved holdtræning.

Som noget særligt er der i Menatek projektet lagt op til at skabe særligt tilrettelagt træningsforløb for mennesker, som har brug for en håndsrækning for at komme igang med et aktivt liv med sunde aktiviteter. Bl.a ved kombination af træning i varmt vand, aktiviteter i multirummet og træning i naturen udenfor ( Friluftscenter Katbakken og Kløverstier)

Endvidere giver etablering af varmtvandsbassinet en bedre tilgængelighed for træning i varmt vand i Rebild kommune ved, at der vil være daglige “Åben Bassin” tider både formiddag, eftermiddag og aften for alle – så også børnefamilier, gravide, seniorer, folk med nedsat funktion pga. sygdom eller handicap kan være med.

3. En tiltrængt forbedring af “Mødestedet’s” faciliteter.
Mødestedet er det allerede etablerede Cafe- og Mødested i centrum af Øster Hornum Hallen.
Stedet har allerede nu åbne døre i hele hallens åbningstid, men stedet mangler plads til alle husets brugere.
I Mødestedet kan man mødes før og efter sport.  Man kan få en kop kaffe efter en tur på Katbakken, gåtur på Kløverstierne eller man kan bare få en pause, imens børnene er til sport.
For folk på Pilgrimsruten er her mulighed for at få et hvil. For de unge i lokal området giver MeNaTeket bedre muligheder for at have en aktiv fritid, både i og udenfor foreningerne.
Foyerbygningen med Mødestedet binder Menatekets forskellige elementer sammen. Mødestedet er Menateketes nerve og centrum.
Allerede ved indgangen inviteres og inspireres man til at være fysisk aktiv. De åbne aktivitets muligheder giver plads til impulsivitet og bevægelse, når det passer:   Bouldervæg, bordfodbold og bordtennis er altid tilgængeligt. Der er daglige Åben haltider i Springcenter, Multisal og Bassin. Brætspil kan lånes frit. Gamecenter lokaler er lettilgængelige. Rulleskøjtes kan lånes til både indedørs og udendørs brug.

Hvad kommer navnet MeNaTeket af:
Menneske
MeNatur
MeNaTeknik

Projektets historie

Link