Støt fællesskabet! 

– støt etableringen af MeNaTeket

4 hurtige om MeNaTeket

– Et fleksibelt Multi Aktivitetshus med forbedrede faciliteter til foreningsidrætten, som nu har trange vilkår. 

– Et tiltrængt løft til gymnastiksporten i Rebild kommune, som i høj grad trænger til forbedrede træningsfaciliteter. Center for Gymnastik i Rebild kommune. 

– Et sted for alle typer mennesker, et sted hvor fællesskabet er i centrum. Med forbedrede forhold for byens samlingssted i et dejligt Cafe- og Loungeområde, 

– Et åndehul for befolkningen i Rebild kommune med varmtvandsafdeling og gode forhold for træning og idræt også for seniorer og de med nedsat funktion i bevægeapparatet 

Læs mere:

 

 • MeNaTeket bliver et sted, som på forholdsvis få m2 rummer mulighederne for mange forskellige funktioner, således er en del af rummene flexible i deres funktion.

  Der er i projektet lagt vægt på både at styrke foreningsidrættens trænings vilkår og at give de uformelle brugere lettere adgang til at kunne være fysisk sportsaktive i fællesskaber under forenings lignende vilkår. Ligesom der også bliver gjort plads til nye brugere som f.eks E-Sports foreningen, Rulleskøjte inline klubben og Fritids Science Klubben. En af styrkerne ved stedet er endvidere, at det mentale element er medtaget i stedets “Sansefitness”, som er stedet med fokus på stressreduktion, sansning og refleksion.

  Bygningsmæssigt består MeNaTekets overetage af den “gamle hal” og sidebygning, et nybygget springcenter, en stor multi- og bevægelsessal (kan deles op i to rum a hhv 140 og 170 m2).  Endvidere flere depotrum, nyt køkken og Cafeområde, så fællesskab og foreningsliv kan få gode vilkår.

  Underetagen hedder MeNaTekets “Downunder” indeholder varmtvandsbassin, nye og tiltrængt større lokaler til byens fitnessforening ØHFitness samt stedets Sansefitness ( et rum lavet efter soezelraumtanken). Endvidere flexible rum til undervisning, byens fritids scienceaktiviteter, overnatning mm.

 • I MeNaTeket etableres up-to-date trænings-rammer og -faciliteter for gymnastikken. Med springcenter faciliteter inkl. mulighed for Tumbling på A niveau. Ligeledes etableres bevægelsessale til både rytmisk gymnastik, senioridræt og motorikrum for de yngste. Stedet bliver multifunktionelt således, at det også kan benyttes opdelt til træning af mindre hold. MeNaTeket vil i sin udformning, materialevalg og indretning understøtte den træningsånd, der gennem årtier har været til stede i ØHIGymnastik og den øvrige del af idræts- og foreningslivet i Øster Hornum: at sammenhold og forskellighederne giver nye muligheder. Kendetegnet for ØHI Gymnastik er netop den synergi, der er mellem breddeidræt og talentudvikling. Som gør foreningen til noget særligt.

  I MeNaTeket etableres også faciliteter som giver gode forhold til afholdelse af stævner og kurser – både mht teorilokaler, overnatning og samlingssted.

  Med projektet etableres i MeNaTeket “Center for gymnastik i Rebild” og således gives gymnastik sporten i hele den nordlige del af Jylland et markant løft.

 • I MeNaTeket er lagt vægt på, at alle har ret til at have et aktivt liv uanset alder, fysisk og psykisk formåen. Projektgruppen ser foreningsidrætten som det vigtigste fundament for lokalbefolkningens fritidsliv. Samtidig har de lokale idræts- og fitnessforeninger tradition for at åbne sig for mennesker, som har brug for en særlig håndsrækning for at kunne være med, derfor vil der i MeNaTeket være mulighed for aktiviteter for alle typer mennesker uanset alder, fysisk og psykisk formåen.

  MeNaTeket udfordrer den konventionelle måde at give mennesker med nedsat funktion mulighed for et aktivt liv med motion og bevægelse. Foreningerne i byen, Øster Hornum Hallen og Øster Hornum Børneunivers har erfaring for at være rummelige, inkluderende og aktivt inviterende i forhold alle typer mennesker.

  At give plads til alle typer mennesker tager MeNaTeket på sig, ikke som en opgave, men som en naturlig del af stedets aktiviteter. I tråd med “Bevæg dig for livet” kampagnen vil MeNaTeket åbne døre for og give muligheder for sportsaktiviteter for alle typer mennesker året rundt. Det kræver ikke eksperter men almindelig medmenneskelig venlighed og rummelighed.

 • MeNaTeket s aktiviteter i underetagen er både aktiviteter som i høj grad understøtter “Bevæg-dig-for-livet” kampagnen og aktiviteter som giver grobund for nye bevægelsesformer og anderledes idræts- og fritidsaktiviteter.

  Aktiviteterne favner aldersspænd fra de helt små til de ældste. Med mulighed for både at være i fællesskaber og i individuelle sammenhænge.  Downunder giver bedre faciliteter for foreningen ØHFitness – og giver foreningen mulighed for at kunne samle holdaktiviteter samt give bedre forhold til Yoga og Crossgym, samt mulighed for Aqua Fitness, Aqua Yoga, Board training mm.

  I Downunder vil endvidere være aktiviteter, som både foregår indendørs og udendørs i naturen i området.  Friluftcenter Katbakken ligger lige bagved MeNaTeket, Kløverstier udgår fra området, aktiviteter ved Hornum sø kan inddrages, nationale vandreruter og cykelruter får et naturligt pitstop. Aktivitetsmedarbejdere i MeNaTekets Downunder er med til at generere og sætte aktiviteter i gang. Ved de forskellige aktiviteter, bla med hovedoverskriften “Mennesket i naturen og Naturen i mennesket”, kan familier, grupper, turister mm ved skiftende aktiviteter med fokus på leg og bevægelses få større indblik i menneskers funktion og naturens vidundere.

  Med brug af både de indendørs aktiviteter inkl varmtvands afdelingen og de omkringliggende natur aktiviteter på Katbakken, Kløverstier og Hornum Sø vil MeNaTeket s Downunder komme med nye og anderledes tilbud til befolkningen i Rebild kommune med aktive spændende fritidsliv for alle typer mennesker.

MeNaTeket

et Multiaktivitetshus  i Rebild kommune for alle uanset alder, fysisk og psykisk formåen.

Nyheder

September 2019

Læs det nye
Nyhedsbrev
under nyheder.

DGI’s gaveindsamling

Læs sidste ny på vores Facebook side

 

 

Indsamling

Update

MeNaTek gruppen sætter virkelig pris på, at folk og foreninger i området støtter op om projektet. Vi vil så gerne give fritids- og idrætslivet i området mere plads. Ikke mindst vil vi gerne give bedre og mere tidssvarende faciliteter til alle vores aktive børn og unge. Men også som et kernepunkt meget gerne bedre muligheder for et aktivt liv til alle de voksne.

MeNaTeket skal være et sted for alle uanset alder, fysisk og psykisk formåen. Se og hør mere om MeNaTeket ved “Åben By” i Øster Hornum d 21/9 9.00 -13.00 

Rebild kommune har givet første “GO” til MeNaTeket. 

Projektet fik ved budgetforliget i efterår 2018 tilsagn om start støtte fra Rebild kommune på 3 mio kr. Det var en glædelig nyhed. Start støtten giver mulighed for, at fundraisingprocessen kan gå i gang. Vi venter nu på, om Byrådet i Rebild godkender KFU s indstilling til budgetforliget om yderligere 7 mio kr.  Vi har fra efterår 2018 været lidt forsinket i vores fundraising proces, da der lige skulle et brev forbi ministeriet. Det satte desværre fundraising lidt på pause, indtil vi lige før sommerferien fik positivt svar fra ministeriet. Vi måtte simpelthen ikke gå i gang førend den godkendelse kom. Vi har bla brugt tiden på at få tegningerne opdateret mm ( læs mere under nyheder). Projektgruppen har endvidere indsendt endnu en ansøgning om yderligere kommunal medfinansiering og mulighed for kommunalt garanti til lån. Ansøgningen er behandlet i KFU her i september med positiv tilkendegivelse  og går nu videre til budgetforhandlingerne i byråd. 

Indsamling til MeNaTeket

Der sættes forskellige indsamlingskampagner i gang nu i efteråret. Man kan nu give skattefrit gavestøtte til projektet via DGI s gaveindsamling – se hvordan under siden indsamling. Alle støttebeløb er velkomne og er fradragsberettiget. Der bliver endv. små events og forskellige andre indsamlings tiltag. Vi opfordrer stadig alle til at blive medlem af støtteforeningen “MeNaTekets Venner”, da jeres støttemedlemskab dokumenterer lokal opbakning og de 100 kr. (og 150 kr for husstande) giver os lidt midler til projektprocessen ( tryk af kampagnemateriale o lign.) Bliv støttemedlem ved at skrive til menateket@gmail.com 

Indsamlingen foregår på mange måder også “bag kulisserne” – fundraising gruppen arbejder bla. med fondsansøgninger og skal snart have møde med professionelle fundraising folk. Der har været dialoger med KFU, bank og kreditforeninger. 

Kom og vær med! deltag i “Gå til MeNaTek”  workshops og støt projekt processen.

Der er i et projekt som MeNaTek-projektet mange både store og små opgaver. Mange vil rigtigt gerne støtte, men i en travl hverdag kan det være svært at finde tid til at give frivillige timer til et projekt, når døgnet kun har 24 timer. Projektgruppen introducerer her i efteråret muligheden for at  “Gå til MeNaTek”, som er workshops i efterårsmånederne, hvor der vil blive arbejdet med konkrete afgrænsede opgaver i mindre grupper. Ideen er, at når man går hjem, er opgaven løst. Så man kan bare møde op og hjælpe projektet den eller de timer, man kan overskue at afsætte tid til.

Læse mere: Ved at deltage i “Gå til MeNaTek” workshops kan man gi en hånd til projektet, uden at man har bundet sig for mange lange mødeaftener og uoverskuelige opgaver. Der vil blive 3 – 4 “Gå til MeNaTek” workshops i efteråret. Datoer og tilmeldingslink bliver slået op her på siden.

Sådan kan du støtte projektet 

 • Bliv støtte medlem for 100 kr. pr. person eller 150 kr. pr. hustand i støtteforeningen Menatekets venner  – skriv til menateket@gmail.com
 • Bliv aktiv i projektgruppen eller i Menatekets venner. Der er delprojekter med både store og små opgaver.
 • Hjælp projektet med praktisk hjælp – det kan også være, at du kan hjælpe med din faglige viden.
 • Giv et gave beløb til indsamlingen via DGI gaveindsamling – skriv til menateket@gmail.com og hør nærmere.
 • Bliv sponsor

Vil du vide mere, kan du læse mere her på hjemmesiden og du er altid velkomme til at skrive til menateket@gmail.com

Sponsorer